k.v. Keizer Karel

k.v. Keizer Karel

In 1966 was men het er over eens: Nijmegen West was op korfbalgebied een achtergebleven gebied. Het was duidelijk dat in Nijmegen een nieuwe korfbalvereniging nodig was. Daarom besloot sportvereniging Noviomagum een onderafdeling korfbal op te richten. Op 8 juli 1966 werd deze oprichting een feit.

Voor een bedrag van 3 gulden en 50 cent per maand kon je lid worden van deze korfbalclub. Al op 3 november van dat jaar werd besloten een zelfstandige vereniging te worden. De naam werd gewijzigd in Philips Korfbalvereniging Keizer Karel. Om de kosten te dekken, werden er allerlei ludieke acties gehouden, zoals schoenen poetsen, soepblikken beplakken etc.

Zoals een echte korfbalvereniging betaamt werden ook veel nevenactiviteiten georganiseerd. Vooral de jeugdkampen waren heel bijzonder.

In 1975 werd ook Philips verlaten en kreeg Keizer Karel, na een tussenstop op Staddijk Zuid, een eigen veld met kantine op de plaats waar nu nog steeds gekorfbald wordt: de Staddijk Noord.

Het ging goed met Keizer Karel. In 1989 promoveerde het eerste team naar de hoofdklasse. Er was een bloeiende jeugdafdeling. Op zeker moment waren er wel 4 junioren-, 10 aspiranten- en 8 pupillenteams.

Helaas, in 1990, net na de verbouw van “de Keizershof”, werd er brand gesticht in het clubhuis, waardoor het helemaal afbrandde. De brand inspireerde de club tot een gezamenlijke herbouw en menig financiële actie. In 1992 was het clubhuis klaar en is nu nog altijd de thuisbasis van Keizer Karel. De beslommeringen rondom de herbouw heeft echter ook de energie van veel leden opgebrand. De hoofdklasser van weleer acteert nu daarom met veel minder leden dan destijds in de 2e en 3e klasse.

Gelukkig zijn er ook nu weer veel leden, die de schouders er onder zetten en gezamenlijk veel plezier beleven aan Keizer Karel.

De jeugdafdeling begint, door veel acties op scholen, weer te groeien. Er zijn weer recreanten en er is een Midweekteam Ook heeft Keizer Karel sinds 2003 een G-team.

Kortom we zitten weer in de lift.

STEUN DEZE CLUB